• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc

06/04/2016 | 14:27

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 914316

Đang online: 609