• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Không có thông báo

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

  • Hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn (ISO9000, ISO14000, HACCP...)
  • Các công cụ quản lý (Kaizen, 5S, QFD, SPC, FMEA)
  • Kỹ năng làm việc (làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, trao đổi thông tin...)
  • Hệ triết lý về quản lý mới như Lean Manufacturing, Six Sigmas

Số lượt truy cập: 67364

Đang online: 547