• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại vĩnh phúc

Thứ tư, ngày 18/10/2017

Ngày 09/10/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND quy định hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

             Ngày 09/10/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND quy định hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
            Đối tượng được hưởng hỗ trợ là các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2017, có quy mô sử dụng lao động từ 200 lao động trở lên. Doanh nghiệp được hỗ trợ khi tuyển lao động chất lượng cao là người Vĩnh Phúc (có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên) - Lao động chất lượng cao được hiểu trong Quy định này là Lao động đảm đương các chức vụ lãnh đạo như: Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương trở lên; Lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng đã đạt các giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh; giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cấp quốc gia, khu vực ASEAN hoặc quốc tế.để đảm đương chức vụ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật hoặc  tuyển lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao để đảm đương chức vụ lãnh đạo, chuyên viên kỹ thuật.
            Mức hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động là người Vĩnh Phúc và tiến hành đào tạo thành lao động chất lượng cao là 10 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động chất lượng cao, tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao được xác định theo số lao động thực tế, nhưng không vượt 200 triệu đồng/doanh nghiệp.
            Doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh phí tuyển lao động và đào tạo thành lao động chất lượng cao một lần cho một vị trí việc làm. Như vậy các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh có thêm động lực để sản xuất kinh doanh và tạo nhiều việc làm cho người lao động trong Tỉnh./.
 
Tổng hợp: Nguyễn Anh Tiến

Các tin đã đưa ngày:

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 660988

Đang online: 492