• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Thứ tư, ngày 14/3/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia
Quyết định 3882/QĐ-BKHCN
TCVN 11041: 2015 Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiêp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ
Quyết định 3911/QĐ-BKHCN
TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Quyết định 3883/QĐ-BKHCN
TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
TCVN 11041-22017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ
Quyết định 3912/QĐ-BKHCN
TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn
Xem chi tiết Quyết định hủyQuyết định công bố
Tổng hợp: MC

Các tin đã đưa ngày:

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 660982

Đang online: 478