• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
​Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Thứ năm, ngày 10/5/2018

Theo tcvn.gov.vn, ngày 13/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 933/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Theo tcvn.gov.vn, ngày 13/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 933/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
TCVN 11367-5:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 5: Mật mã dự trên định danh
TCVN 12211: 2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu kiểm thử cho mô đun mật mã
TCVN 12212:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Phương pháp kiểm thử giảm thiểu các lớp tấn công không xâm lấn chống lại các mô đun mật mã
TCVN 12213:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chế độ hoạt động của mã khối n-bit
TCVN 12214-1:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 1: Tổng quan
TCVN 12214-2:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên
TCVN 12214-3:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc
Xem chi tiết Quyết định 933/QĐ-BKHCN
Tổng hợp: MC

Các tin đã đưa ngày:

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 914212

Đang online: 554