• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu theo Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

Thứ tư, ngày 8/6/2016


 Ngày 06 tháng 4 năm 2016 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Quyết định số 457/TĐC về việc ban hành Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu và Quyết định số 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sửa đổi, bổ xung một số nội dung Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007.
Xem chi tiết  Quyết định 457/TDC.pdf
 
Tổng hợp: NCC

Các tin đã đưa ngày:

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 895103

Đang online: 225