• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Xây dựng tiêu chuẩn quốc tế về bảo hành tiêu dùng

11/04/2016 | 14:21

Theo nguồn từ ISO: Đôi khi ẩn sau một món hời lại là những chi phí không hề nhỏ. Cụ thể có thể nói đến những điều khoản bảo hành không rõ ràng trong trường hợp xảy ra sự cố

Thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong kinh doanh vàng

11/04/2016 | 14:19

Theo nguồn tin từ Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 01/4/2016, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

11/04/2016 | 14:18

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia

11/04/2016 | 14:16

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN, 3992/QĐ-BKHCN, 4008/QĐ-BKHCN, 4010/QĐ-BKHCN, 4046/QĐ-BKHCN và 4047/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

11/04/2016 | 14:14

Ngày 04/4/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 539/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015

08/04/2016 | 08:25

Ngày 29/3/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng ban hành Quyết định số 411/QĐ-TĐC về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 895099

Đang online: 224