• Chào mừng bạn đến với Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Tăng cường năng lực kiểm tra và giám sát hàng hóa lưu thông trên thị trường

20/03/2018 | 08:37

Sáng ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về tăng cường hoạt động kiểm tra và giám sát hàng hóa lưu thông trên thị trường”.

Thiết bị điện và điện tử

20/03/2018 | 08:34

Ngày 08/2/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo xây dựng mẫu đăng ký và báo cáo cho nhà sản xuất các thiết bị điện và điện tử để

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ tiêu chuẩn TCVN về nông nghiệp hữu cơ

14/03/2018 | 16:13

Đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

14/03/2018 | 16:05

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại vĩnh phúc

18/10/2017 | 10:10

Ngày 09/10/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND quy định hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty Thép Việt Đức Vĩnh phúc đoạt Giải thưởng danh giá: Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2017.

13/10/2017 | 14:25

Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) được đánh giá là giải thưởng danh giá với các tiêu chí xét duyệt áp dụng theo tiêu chí của mô hình Giải thưởng chất lượng quốc gia Hoa Kỳ.

Không có thông báo

Số lượt truy cập: 895082

Đang online: 200